Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Słotowa - SE40 w 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krogulec

Accipiter nisus

 

2.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

3.

Pustułka

Falco tinnunculus

 

4.

Bażant

Phasianus colchicus

 

5.

Derkacz

Crex crex

 

6.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

7.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

8.

Grzywacz

Columba palumbus

 

9.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

10.

Kukułka

Cuculus canorus

 

11.

Jerzyk

Apus apus

 

12.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

13.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

14.

Dzięcioł białoszyi

Dendrocopos syriacus

 

15.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

16.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

17.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

18.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

 

19.

Pliszka żółta

Motacilla flava

 

20.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

 

21.

Wilga

Oriolus oriolus

 

22.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

23.

Sójka

Garrulus glandarius

 

37.

Sroka

Pica pica

 

25.

Kawka

Corvus monedula

 

26.

Gawron

Corvus frugilegus

 

27.

Wrona siwa

Corvus corone

 

28.

Kruk

Corvus corax

 

29.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

30.

Świerszczak

Locustella naevia

 

31.

Łozówka

Acrocephalus palustris

 

32.

Zaganiacz

Hippolais icterina

 

33.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

 

34.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

35.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

36.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

37.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

38.

Świstunka leśna

Phylloscopus sybilatrix

 

39.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

40.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

41.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

42.

Rudzik

Erithcus rubecula

 

43.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

44.

Kos

Turdus merula

 

45.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

46.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

47.

Sikora bogatka

Parus major

 

48.

Kowalik

Sitta europaea

 

49.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

50.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

51.

Zięba

Fringilla coelebs

 

52.

Kulczyk

Serinus serinus

 

53.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

54.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

55.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

56.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

57.

Trznadel

Emberiza citrinella