Obserwacje ornitologiczne z gminy Pilzno - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Najwyższy stopień lęgowości

Miejsce stwierdzenia i stopień lęgowości

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

gniazdowanie możliwe

8B

 

2.

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

gniazdowanie pewne

19D

 

3.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

stwierdzenie gatunku

13A,14A,19A

 

4.

Czapla biała

Egretta alba

stwierdzenie gatunku

8A,14A

 

5.

Czapla siwa

Ardea cinerea

stwierdzenie gatunku

3A,19A

 

6.

Bocian biały

Ciconia ciconia

gniazdowanie pewne

6D,7D,12D,15D,19A

 

7.

Bocian czarny

Ciconia nigra

gniazdowanie możliwe

4B

 

8.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

gniazdowanie pewne

4A,8D,14A,19A

 

9.

Rożeniec

Anas acuta

stwierdzenie gatunku

19A

 

10.

Świstun

Anas penelope

stwierdzenie gatunku

19A

 

11.

Tracz nurogęś

Mergus merganser

gniazdowanie pewne

5D,14A,19A

 

12.

Jastrząb

Accipiter gentilis

stwierdzenie gatunku

13A,14A,17A

 

13.

Krogulec

Accipiter nisus

stwierdzenie gatunku

4A

 

14.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

gniazdowanie pewne

3A,4A,7A,8A,9A,11B,17D

 

15.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

stwierdzenie gatunku

19A

 

16.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

stwierdzenie gatunku

9A,15A

 

17.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

gniazdowanie prawdopodobne

8C

 

18.

Pustułka

Falco tinnunculus

gniazdowanie możliwe

2B,10A

 

19.

Kobuz

Falco subbuteo

gniazdowanie możliwe

6B

 

20.

Kuropatwa

Perdix perdix

gniazdowanie możliwe

5B,12B,18A

 

21.

Przepiórka

Coturnix coturnix

gniazdowanie możliwe

6B,12B

 

22.

Bażant

Phasianus colchicus

gniazdowanie pewne

2D,5A,6B,7B,8B,10B,12B,14B,15B

 

23.

Derkacz

Crex crex

gniazdowanie możliwe

2B,6B

 

24.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

gniazdowanie możliwe

8A

 

25.

Łyska

Fulica atra

stwierdzenie gatunku

8A

 

26.

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

stwierdzenie gatunku

19A

 

27.

Czajka

Vanellus vanellus

gniazdowanie prawdopodobne

2B,10B,15C

 

28.

Brodziec samotny

Tringa ochropus

stwierdzenie gatunku

1A

 

29.

Piskliwiec

Actitis hypoleucos

stwierdzenie gatunku

4A,19A

 

30.

Mewa pospolita

Larus canus

gniazdowanie pewne

3A,6A,7A,9A,14A,19D

 

31.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

gniazdowanie pewne

3A,7A,8A,9A,14A,19D

 

32.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

gniazdowanie prawdopodobne

19C

 

33.

Grzywacz

Columba palumbus

gniazdowanie prawdopodobne

3A,7B,10A,18B,19C

 

34.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

gniazdowanie możliwe

6B,7B,10B,12B,14B,18A

 

35.

Turkawka

Streptopelia turtur

gniazdowanie możliwe

17B

 

36.

Gołąb miejski

Columba livia

gniazdowanie pewne

15D

 

37.

Kukułka

Cuculus canorus

gniazdowanie możliwe

2B,8B,11B,16B,17B

 

38.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

gniazdowanie prawdopodobne

6A,14A,18C

 

39.

Puszczyk uralski

Strix uralensis

stwierdzenie gatunku

17A

 

40.

Jerzyk

Apus apus

stwierdzenie gatunku

2A

 

41.

Zimorodek

Alcedo atthis

stwierdzenie gatunku

12A,15A

 

42.

Dudek

Upupa epops

gniazdowanie pewne

3B,7B,11D

 

43.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

gniazdowanie możliwe

4B

 

44.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

gniazdowanie możliwe

7B

 

45.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

gniazdowanie możliwe

2B,7B,8B,14A

 

46.

Dzięciołek

Dendrocopos minor

gniazdowanie możliwe

8B

 

47.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

gniazdowanie pewne

3B,6D,7B,8A,10A,13A,16D,17B

 

48.

Jaskółka oknówka

Delicho urbica

gniazdowanie pewne

3B,6D,9D,15D,16D

 

49.

Skowronek polny

Alauda arvensis

gniazdowanie prawdopodobne

3B,7C,9B,10B,14B,18B

 

50.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

gniazdowanie możliwe

2B,7B

 

51.

Pliszka żółta

Motacilla flava

gniazdowanie pewne

6D,12B,15A

 

52.

Pliszka siwa

Motacilla alba

gniazdowanie pewne

3A,6D,8A,9A,10B,14A,16A,17A,19A

 

53.

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

stwierdzenie gatunku

9A,14A

 

54.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

gniazdowanie pewne

6D,10B

 

55.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

gniazdowanie pewne

6B,7D,9B,16B

 

56.

Wilga

Oriolus oriolus

gniazdowanie możliwe

6B,8B,10B,14B,17B

 

57.

Szpak

Sturnus vulgaris

gniazdowanie pewne

3D,4B,6D,7D,8A,9A,10D,11D,13A,14A,15A,19B

 

58.

Sójka

Garrulus glandarius

gniazdowanie prawdopodobne

2B,7C,8A,14A,17B

 

59.

Sroka

Pica pica

gniazdowanie pewne

1A,2A,6D,7B,9A,10D,19A

 

60.

Kawka

Corvus monedula

gniazdowanie prawdopodobne

7A,13C,18A

 

61.

Gawron

Corvus frugilegus

gniazdowanie pewne

6A,7A,9A,10D,14A,18D

 

62.

Wrona siwa

Corvus corone

stwierdzenie gatunku

7A,14A,18A

 

63.

Kruk

Corvus corax

stwierdzenie gatunku

14A

 

64.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

gniazdowanie możliwe

7B,9B

 

65.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

gniazdowanie możliwe

2B,3B,10B,16B

 

66.

Pokrzywnica

Prunella modularis

stwierdzenie gatunku

9A

 

67.

Łozówka

Acrocephalus palustris

gniazdowanie możliwe

2B,12B

 

68.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

gniazdowanie możliwe

8B

 

69.

Zaganiacz

Hippolais icterina

gniazdowanie pewne

6D,15B

 

70.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

gniazdowanie prawdopodobne

2B,6B,7C,8B,10B,11B,17B

 

71.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

gniazdowanie możliwe

6B

 

72.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

gniazdowanie prawdopodobne

2C,6B,19B

 

73.

Piegża

Sylvia curruca

gniazdowanie możliwe

3B,8B,10B

 

74.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

gniazdowanie pewne

2B,3B,6B,9B

 

75.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

gniazdowanie prawdopodobne

6B,7C,8B,9B,10B,11B,17B

 

76.

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

gniazdowanie możliwe

7B

 

77.

Mysikrólik

Regulus regulus

gniazdowanie możliwe

4B,8B

 

78.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

gniazdowanie możliwe

6B

 

79.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

gniazdowanie pewne

6D,9A,12B

 

80.

Kląskawka

Saxicola torquata

gniazdowanie pewne

2B,4A,6D,7B,9B,12D

 

81.

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

gniazdowanie możliwe

15B

 

82.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

gniazdowanie pewne

2B,5A,6D,7B,8B,9B,10B,12A,14A

 

83.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

gniazdowanie pewne

8B,17D

 

84.

Rudzik

Erithacus rubecula

gniazdowanie możliwe

2B,3B,6B,8B,9B,11B,17B

 

85.

Słowik szary

Luscinia luscinia

gniazdowanie możliwe

3B,6B,12B

 

86.

Kwiczoł

Turdus pilaris

gniazdowanie możliwe

3A,4B,6A,7A,8A,10A,14A

 

87.

Kos

Turdus merula

gniazdowanie możliwe

2B,4B,6A,7A,8B,9B,16B

 

88.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

gniazdowanie pewne

2B,3B,4B,7B,8B,9D,14A,17B

 

89.

Paszkot

Turdus viscivorus

stwierdzenie gatunku

4A

 

90.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie pewne

7D

 

91.

Raniuszek czarnobrewy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

8B

 

92.

Sikora uboga

Parus palustris

gniazdowanie możliwe

3B,7B,9B,17B

 

93.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

gniazdowanie możliwe

7B

 

94.

Sikora czubatka

Parus cristatus

stwierdzenie gatunku

7A

 

95.

Sikora sosnówka

Parus ater

gniazdowanie możliwe

7B,8B

 

96.

Sikora modra

Parus caeruleus

gniazdowanie prawdopodobne

3B,6B,7C,9B,14A,18A

 

97.

Sikora bogatka

Parus major

gniazdowanie możliwe

4B,6B,7B,8B,9B,14A,19B

 

98.

Kowalik

Sitta europaea

gniazdowanie możliwe

4B

 

99.

Pełzacz ogrodowy

Certia brachydactyla

gniazdowanie możliwe

8B,9A

 

100.

Wróbel domowy

Passer domesticus

gniazdowanie pewne

2D,7A,10D,12A,14D

 

101.

Wróbel mazurek

Passer montanus

stwierdzenie gatunku

7A,14A

 

102.

Zięba

Fringilla coelebs

gniazdowanie pewne

2B,4B,6D,7B,10B,15B,17B,19B

 

103.

Zięba jer

Fringilla montifringilla

stwierdzenie gatunku

15A

 

104.

Kulczyk

Serinus serinus

gniazdowanie możliwe

3B

 

105.

Dzwoniec

Carduelis chloris

gniazdowanie prawdopodobne

6B,7B,8C,9B,10B,14A,19C

 

106.

Czyż

Carduelis spinus

stwierdzenie gatunku

6A,7A

 

107.

Szczygieł

Carduelis carduelis

gniazdowanie pewne

2B,6B,7A,9A,14D,15A,19A

 

108.

Makolągwa

Carduelis cannabina

gniazdowanie prawdopodobne

2C,6C,7A,9B

 

109.

Rzepołuch

Carduelis flavirostris

stwierdzenie gatunku

18A

 

110.

Czeczotka

Carduelis flammea

stwierdzenie gatunku

6A

 

111.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

gniazdowanie możliwe

2B,4B,5B,14B

 

112.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

gniazdowanie możliwe

4B,9A

 

113.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

gniazdowanie możliwe

2B,6A,7A,8B,9A,14A

 

114.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

gniazdowanie możliwe

6B,7B,12B,15B

 

115.

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie możliwe

3B,4B,6B,8B,14A,16B,17B,19B

 

116.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

8A,11B,18A

 

 

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. A-stwierdzenie gatunku
 2. B-gniazdowanie możliwe
 3. C-gniazdowanie prawdopodobne
 4. D-gniazdowanie pewne

Wykaz stanowisk obserwacji w gminie Pilzno

 1. 1-Bielowy
 2. 2-Dobrków
 3. 3-Gołęczyna
 4. 4-Jaworze Dolne
 5. 5-Jaworze Górne
 6. 6-Lipiny - Kozia Wola
 7. 7-Lipiny - Zajączkowice
 8. 8-Lipiny - stawy sródleśne
 9. 9-Łęki Dolne
 10. 10-Łęki Górne
 11. 11-Machowa
 12. 12-Mokrzec
 13. 13-Parkosz
 14. 14-Pilzno/Łabuzie
 15. 15-Pilzno-Wygoda
 16. 16-Podlesie Machowskie
 17. 17-Połomia
 18. 18-Strzegocice
 19. 19-Zalew na Wisłoce
>

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie możliwe

3B,4B,6B,8B,14A,16B,17B,19B

 

116.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

8A,11B,18A

 

 

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. A-stwierdzenie gatunku
 2. B-gniazdowanie możliwe
 3. C-gniazdowanie prawdopodobne
 4. D-gniazdowanie pewne

Wykaz stanowisk obserwacji w gminie Pilzno

 1. 1-Bielowy
 2. 2-Dobrków
 3. 3-Gołęczyna
 4. 4-Jaworze Dolne
 5. 5-Jaworze Górne
 6. 6-Lipiny - Kozia Wola
 7. 7-Lipiny - Zajączkowice
 8. 8-Lipiny - stawy sródleśne
 9. 9-Łęki Dolne
 10. 10-Łęki Górne
 11. 11-Machowa
 12. 12-Mokrzec
 13. 13-Parkosz
 14. 14-Pilzno/Łabuzie
 15. 15-Pilzno-Wygoda
 16. 16-Podlesie Machowskie
 17. 17-Połomia
 18. 18-Strzegocice
 19. 19-Zalew na Wisłoce