logo
Planując jeden z tegorocznych rajdów rowerowych, ruszyliśmy z Pilzna lewobrzeżnym brzegiem Wisłoki do Przecławia. Stamtąd odwiedzając Rzemień do Kolbuszowej
i Kamionki.

Przemierzyliśmy tereny dawniej zamieszkiwane przez ludność utrzymującą się wyłącznie z gospodarki leśnej.

Lasowiacy - grupa etniczna żyjąca w widłach Wisły i Sanu

Zdjęcia budowli przedstawiają dwór w Korzeniowie, zamek w Przecławiu oraz basztę
i pałac w Rzemieniu.


Dwór w Korzeniowie

Zamek Reyów
Baszta obronna z czasów szwedzkich


Jeden ze stawów przyległych do wałów obronnych


Pałac Szaszkiewiczów
Młyn wodny w Skansenie w Kolbuszowej.


Lasowiackie chaty.


W zagrodzie.


Beczkowóz z wydrążonego drewna.
Porównaj sanie na kuligu w 2005 rokuKamionka, gm. Ostrów k/Ropczyc, podkarpackie
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2