logo
"Walory przyrodnicze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego"

Jaśliski Park Krajobrazowy powstał 1992 roku, leży w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego, wzdłuż granicy ze Słowacją. Mieszają sie tu wpływy dwóch krain przyrodniczo-geograficznych Beskidów Zachodnich i Wschodnich. Występują zarówno gatunki typowe dla większości naszych Beskidów jak goryczki, tojady, szałwie czy dziewięćsiły, jak i ciepłolubne gatunki z południa np. róża francuska, kocimięta naga, cebulica dwulistna, kłokoczka południowa. Osobliwością parku są unikatowe w Karpatach zbiorowiska jaworzyny górskiej, czyli lasu z dominacją jaworu i grabu.


Wyjazd autobusem w Beskid Niski, w sobotę 24 maja 2008

Trasa wycieczki:
7.30 - Pustynia - wyjazd spod siedziby Towarzystwa
8.00 - Dębica - grupa dębicka wsiada koło Starego Młyna na ul. Krakowskiej
8.30 - Pilzno - grupa pilźnieńska i osoby z Czarnej,
wsiadają na Rynku w Pilźnie
9.00 - Brzostek
10.00 - Cieklin - Kolebka Narciarstwa Polskiego - muzeum
12.00 - Dukla - Park pałacowy, zwiedzanie Muzeum w Pałacu Mniszków
14.00 - Barwinek
15.00 - Puszcza nad Trzcianą - Pustelnia św. Jana z Dukli
obserwacja orlików krzykliwych
16.00 - Zyndranowa - Skansen Kultury Łemkowskiej,
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa
biwakowanie nad potokiem Panna
18.00 - Olchowiec - Kermesz, czyli impreza religijno - folklorystyczna
20.00 Powrót


DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE DO ZYNDRANOWEJ !!!

Kolebka narciarstwa polskiego - Cieklin, gm. Dębowiec, podkarpackie


Pole z wiatrakami na pograniczu Beskidu Niskiego - Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, podkarpackie


Kwitnące jeszcze końcem maja kasztanowce przy późnobarokowym kościele bernardynów, w którym znajdują się relikwie św. Jana z Dukli ...


... Krzyż Pojednania na pieszym beskidzkim Szlaku Papieskim ...


... "żelastwo" w parku Mniszków ...


... i dziurawe hełmy historii, to tylko część Dukli w Beskidzie Niskim.Pustelnia św. Jana z Dukli


Wnętrze pustelni.

Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, gm. Dukla, podkarpackie


Skoszona trawa pachniała głęboką ciszą.
Porastający brzegi potoków bodziszek żałobny Geranium phaeum
Zespół dziecięcy Terka z Olchowca


Oryginalna chyża łemkowska w Olchowcu


Kwitnąca marchew zwyczajna


Wykonawcy zdjęć: Marta Michoń i Krzysztof Kawalec
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2