logo
Beskid Niski - Myscowa 21/22 październik 2006

Nocą i rankiem o karpackie zbocze odbija się echo pohukiwania urala (Strix uralensis). Późnym rankiem duktem polodowcowych kamieni dna Wisłoki powraca samotny basior (Canis lupus). Wprawdzie trzymałem aparat fotograficzny w ręku, ale sa takie chwile, którymi należy się nakarmić.

Czy to możliwe, by żeremie zbudowane było z ogromnych kamieni i głazów.

Jednak poniżej bóbr (Castor fiber) buduje tamę z iwy.

Pośród łozowiska znalazło się miejsce na zielony namiot koczujących ornitologów.

Grubodziób Coccothraustes coccothraustes

Zięba jer Fringilla montifringilla

Zięba jer Fringilla montifringilla

Zaskroniec Natrix natrix

Żagnica okazała Aeschna cyanea

Tęgoskór

Śliwa tarnina Prunus spinosa

Trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus


Zdjęcia wykonał: Mirosław Więcek
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2